Obsazení nového bazénu 25 m se připravuje. Obsazenost drah a malého bazénu je pouze informativní, může se stát, že "neplánovaně", jednorázově prodáme i další dráhu, ale garantujeme, že zůstanou minimálně čtyři dráhy volné pro příchozí.
6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22
Pondělí Velký bazén
1
2
3
4
5
6
7
8
jar
aq
spk
e
spk
sl
spk
spk
25m bazén
1
2
3
4
5
6
slavie
š
oa
se
se
ka
š
vt
Malý b.
š
Vířivka
6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22
Úterý Velký bazén
1
2
3
4
5
6
7
8
aq
sl
aq
dea
spk
spk
aq
sl
spk
spk
25m bazén
1
2
3
4
5
6
slavie
š
aq
oa
pol
tr
tr
š
vt
vt
Malý b.
va
km
Vířivka
ba
6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22
Středa Velký bazén
1
2
3
4
5
6
7
8
spok
aq
fat
spk
spk
25m bazén
1
2
3
4
5
6
slavie
š
er
sk
š
vt
Malý b.
ba
sl
t
Vířivka
6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22
Čtvrtek Velký bazén
1
2
3
4
5
6
7
8
aq
ga
sl
ko
in
sl
u
25m bazén
1
2
3
4
5
6
slavie
š
se
sl
spk
oa
slavie
tr
tr
š
vt
tr
Malý b.
ba
Vířivka
ba
6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22
Pátek Velký bazén
1
2
3
4
5
6
7
8
aq
ga
fx
spk
sl
spk
sl
25m bazén
1
2
3
4
5
6
slavie
š
spk
spk
spk
ves
spk
spk
š
Malý b.
ba
spk
Vířivka
ba
6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22